Tuesday, November 24, 2009

Ang Tunay na Kadahilanan

Kung bakit ako sumusulat sa blag na ito ay dahil hindi ako pwedeng tumae kung saan-saan.

No comments:

Post a Comment